Aktuální stav trhu práce v České republice

Úřad práce ČR v červenci 2018  evidoval celkem 231 565 uchazečů o zaměstnání a 309 996 volných míst z čehož celkem 220 322 volných míst bylo vhodných pro cizince.

 

V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Job Vacancies Czech republic, Labour office, suitable for foreigners

 

 

Trh práce ovlivňuje především růst české ekonomiky, průmyslové výroby a sezónní práce. Pozitivně se podepisuje též efektivní státní podpora v podobě nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V nadcházejícím období by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo mírně klesnout.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích a IT specialistech.

 

V červenci  zaznamenal Úřad práce ČR očekávané sezónní výkyvy. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,1 % (červen 2018 – 2,9 %, červenec 2017 – 4,1 %). Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny je očekáván v září.

 

job vacancies, prague joboffer, labour office, statistics job vacancies czech republic

 

Nejvíce volných pozic je v Praze (62 284) a ve Středočeském kraji (41 565).

 

V červnu evidoval ÚP ČR celkem 309 996 volných pracovních míst, což je o 8 480 více než v červnu a o 121 930 více než v roce 2017. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (62 284), ve Středočeském (41 565), v Plzeňském (32 697), Pardubickém (32 266) a Jihomoravském (24 703) kraji.

 

Tradičně velká poptávka je po technických profesích a IT specialistech. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červen 2018, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V červenci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU a to 2,2%.

data: Tisková zpráva Úřadu práce ČR.