Prohlášení o Zpracování Osobniích Údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

  1. Správce osobních údajů

Společnost          Dorset Management s.r.o., adresa: Praha 3, K lučinám 2461/3, PSČ 130 00, IČ: 24692336,  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce nebo na základě poskytnutí informovaného souhlasu subjektu údajů.

  1. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• v ojedinělých případech i veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové prezentace firem, veřejný telefonní seznam apod.)

  1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (primárně za účelem zprostředkování zaměstnání)

  1. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

  1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a souhlasů se zpracováním údajů.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

  1. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost          Dorset Management s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

  1. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:

E-mail: gdpr@dorsetrecruitment.cz

 

V Praze dne 14.5.2018

 

 


 

We’re going to Profesia Days 2017!

We’re looking forward to being at the Profesia days 2017 event in Prague tomorrow and Thursday. We’ll be giving advice on creating CVs in English language. Everyone is welcome! www.profesiadays.cz

fb-coverphoto820x312 (002)

Great day at the Jobspin.cz Brno Job Fair!

We had an amazing day on Saturday at the JobSpin.cz job fair. Thanks to all the amazing people that came to talk to us! For people in Prague, we’re also going to the Jobspin Job Fair this Saturday (21st October). Come along and say hi! For more details, go to: www.jobspin.cz/candidates/jobspin-cz-job-fair-visitors/

Thanks also to our buddy Paul Myers from People Matter for coming along and helping out.

dorset 1 (002)

dorset 3

(EN) Work and Live in Your Vacation Destination

Není dostupný

Prices in Prague – Cost of living

Není dostupný

Welcome to the new Dorset Recruitment Pages!

Welcome to our new website, launched on 17.4.2014. We hope our new design will make interacting with us and finding information an easier and happier experience. We will be adding more content, advice, tips and interesting articles as time goes on, so stay tuned and visit back often!