Online pohovory

Pohovory „ na dálku“ pomocí moderních technologií jsou stále častější součástí pohovorů. V současné době, kdy téměř každý má možnost přístupu na internet, používají firmy při výběrovém řízení videohovory jak pro úsporu Vašeho času, tak i času konzultanta. Používají se i například v situacích, kdy kandidát nežije v ČR.

I když online pohovor nemůže zcela komplexně nahradit pohovor „v tváří tvář“, pokud je to ovšem jediný způsob, jak prvně hovořit se svým potenciálním zaměstnavatelem, ujistěte se, že jste na tento typ pohovoru dobře připraveni. Jelikož je tato forma pohovoru stále ještě relativně nové pro řadu lidí, kandidáti se na ní často nepřipravují tak pečlivě, jako na osobní setkání.

Stejně jako osobní pohovor, tak i online pohovor se pečlivě časově plánuje. Pokud je tedy například Váš hovor naplánován na 14:00, ujistěte se, že se přihlásíte na vybraný komunikační program (například Skype nebo Google Hangouts) o něco dříve. Pohovor však může začít i o několik minut později, stejně jako pohovor v reálném světě. Před pohovorem si zkontrolujte stav webkamery či reproduktorů, aby rozhovor mohl začít plynule a nebyl něčím narušen. Pokud by Vás druhá strana neviděla nebo neslyšela, může si myslet, že Vám na interview nezáleží.

Samozřejmě nějaký technický problém může během komunikace nastat, je však dobré tyto záležitosti minimalizovat. Před pohovorem si zkuste krátký hovor s přítelem, abyste se ujistil, že Vás slyší jasně a v případě použití videa, že Vás dobře vidí. Váš vzhled by přitom měl být profesionální – můžete být od volajícího stovky kilometrů daleko, ale vizáž a oblečení by měla být jako při osobním pohovoru. Dejte si pozor i na pozadí, které personální konzultant může vidět na webkameře – plakáty spoře oděných slečen na stěnách Vám plusové body nedají. Samozřejmostí by mělo být ticho v místnosti, ve které bude přijímat online hovor, ujistěte se, že i ve vedlejších místnostech hlasitě nehraje hudba či se někdo nedá do vysávání koberců. Jedna velká výhoda videohovoru je zde – můžete si nanečisto vyzkoušet, jak na webkameře vypadáte, jak působíte a jak zní Váš hlas.

Technologie není dokonalá a problémy s připojením a kvalitou hovoru mohou nastat, může jít o problémy i na straně tazatele (společnosti). Pokud máte problém slyšet personalistu, zeptejte se, zda není technický problém na jejich straně. Pokud dotazující neví, že slyšíte zhruba jen 50% toho, co říká, a špatně tak rozumíte otázkám, na které následně špatně odpovíte, může se myslet, že se některým odpovědím chcete vyhnout.

Závěrem, může se cokoliv stát, že se přes všechnu kontrolu nakonec nepřipojíte a nebudete moci pohovor uskutečnit. Buďte na tuto alternativu připraveni a mějte po ruce kontaktní číslo na osobu, s kterou má interview probíhat. Zavolejte jí a zkuste se domluvit na alternativním řešení.