Jak sestavit svůj životopis?

Příprava životopisu je prvním důležitým krokem v celém náborovém procesu. Životopis je první věcí, kterou potenciální zaměstnavatel od Vás obdrží, tudíž je velmi podstatné, aby Vaše CV dobře zapůsobilo. Precizní a relevantní životopis Vám pomůže se odlišit od ostatních kandidátů, zvláště v těch případech, kdy se na stejnou pozici hlásí velké množství uchazečů.

Jestliže Váš životopis nevypadá dobře, bez ohledu na Vaše pracovní zkušenosti a kvalifikaci, riskujete, že ztratíme možnost získat nové zaměstnání. HR manažer nebo náborový konzultant totiž každý den obdrží velké množství životopisů, takže špatně napsaný CV Vás může odsunout na vedlejší kolej. Přestože neexistuje návod na perfektní šablonu, jsou zde některá základní pravidla proto, abyste upoutali pozornost.

Na přípravu CV si vyhraďte dostatek času, aby životopis byl jasný a přehledný. I když píšete životopis ve svém rodném jazyku, zkontrolujte si více než jednou pravopis a gramatiku. Pokud Váš životopis obsahuje gramatické chyby, nedáváte tím dobrý signál potenciálnímu zaměstnavateli o své přesnosti a důrazu na detail. Nenechte se zlákat neobvyklým fontem písma či nezvyklým rozložením stránky, ve výsledku Vaše CV může vypadat chaoticky a nepřehledně (existují samozřejmě výjimky, pokud se například ucházíte o pozici kreativce či grafika). Personální poradci mají rádi, pokud klíčové informace mohou najít snadno a rychle – příležitost ukázat svoji osobnost budete mít při osobním pohovoru.

Přemýšlejte též nad délkou životopisu. Zatímco některé specifické pozice mohou vyžadovat delší CV, drtivá většina životopisů by neměla být delší než dvě nebo tři strany formátu A4. Snažte se o co největší přehlednost a stručnost životopisu.

Základní formát CV by měl obsahovat následující sekce:

Osobní informace

Vždy zahrnuje Vaše plné jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a národnost.
V životopisu není třeba uvádět své velice osobní údaje jako je věk či rodinný stav.

Osobní sdělení

Řada uchazečů nezačleňuje do svého CV krátký odstavec o sobě, přitom Vám tato pasáž dává možnost se “prodat” i možnost, jak zacílit svůj životopis na konkrétní pozici. Zaměstnavatel určitě ocení, pokud Váš životopis bude „ušit“ přímo na konkrétní pozici, na kterou se hlásíte. Ujistěte se, že se v této části zaměřujete na fakta, jako jsou Vaše dovednosti a schopnosti pro konkrétní práci a také důvod, proč ji chcete dělat.

Pracovní zkušenosti

Sekce pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější částí Vašeho životopisu. Pracovní praxi řaďte vzestupně-tzn., že poslední zaměstnání uveďte na prvním místě. U každého předchozího zaměstnání uveďte jméno společnosti, délku pracovního poměru, pracovní pozici a krátkou charakteristiku pozice-zejména jaká byla náplň práce a Vaše odpovědnost. Pro větší přehlednost je například vhodné využít odrážek. I když je důležité, aby nebyly ve Vaší kariéře velké mezery či prodlevy, nezahrnujte do svého CV „životní příběh“. Pokud jste pracovali před deseti lety na prázdninové brigádě v baru, nebude tato informace asi relevantní, v případě, že se hlásíte na místo v administrativě. Řada personalistů považuje za relevantní posledních 5 let Vašich pracovních zkušeností, tudíž je lépe sdělit více informací a detailů u nedávných pozic, než u těch starších.
Pokud však právě začínáte svoji kariéru, jste absolvent a nemáte hodně pracovních zkušeností, zmiňte v životopisu všechny pracovní úvazky, letní brigády či stáže. Váš budoucí zaměstnavatel ocení fakt, že jste si při studiu vydělávali a snažili se získat praxi. Dáváte tím signál, že máte „pracovní morálku“ a nebojíte se tvrdě pracovat. Je dobré uvést, zda se jednalo o částečné či plné pracovní úvazky.

Vzdělání

Do CV patří pouze nejvyšší dosažené vzdělání, je zcela zbytečné zmiňovat studium na základní škole. Pro přehlednost uvádějte název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení. Údaje o vzdělání také uvádějte od nejnovějších k nejstarším.

Další kurzy a školení:

Uvádějte kursy, které jsou relevantní k inzerované pozici. Vždy uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončeno zkouškou či certifikátem.

Zájmy a koníčky

Část životopisu, kterou někteří uchazeči odbývají. Přitom tato sekce může hodně ukázat na Vaši osobnost. Řada kandidátů zmiňuje osobní koníčky jako jsou cestování či kultura, vhodnější je ovšem uvést zájmy, které mohou souviset s nabízenou pozicí – například zájem o IT či jazyky. V této části můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně. Dávejte však pozor, abyste však neuváděli potenciální kontroverzní skutečnosti jako je například Vaše politické přesvědčení.

Reference

Je užitečné, pokud můžete uvést kontakt na osoby, které o Vás mohou podat reference. Alternativně můžete uvést, že reference předložíte na vyžádání.

Fotografie: Ano, nebo ne?

Uchazeči o práci často řeší, zda mají také zaslat svoji fotografii. Zaměstnavatelé ji většinou nevyžadují, je relevantní ji však zaslat u pozic, které vyžadují reprezentativní vzhled. Pokud tedy fotografii budete zasílat, vložte ji rovnou do těla životopisu. Fotografie stačí v podobě pasového formátu – nezasílejte foto z dovolené či snímek, na kterém jste jen v tílku.

Závěrem

Než svůj životopis pošlete, důkladně si jen opět přečtěte. A minimálně ještě jednou. Pokud si nejste jisti gramatikou, požádejte někoho ve svém okolí, aby Vám se CV pomohl. V případě, že píšete životopis v cizím jazyce, ukažte před zasláním CV rodilému mluvčímu, který Vám může opravit chyby.